Το κόστος εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να είναι μεγάλο, οπότε έχουμε σχεδιάσει μια σειρά επιλογών από πακέτα εγγύησης επιστροφής χρημάτων με δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις. Επιπλέον, σας προσφέρουμε την επιλογή να ταξιδέψετε σε επιλεγμένες κλινικές, σε άλλες χώρες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά. Δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις: Ρωτήστε μας πληροφορίες σχετικά με τον διακανονισμό του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης σας σε δόσεις.

Σε σύγκριση με άλλα προγράμματα εγγύησης επιστροφής χρημάτων για εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα περισσότερα από τα προγράμματά μας περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής (το κόστος φαρμάκων ανά κύκλο εξωσωματικής είναι περίπου £1.500). Επιπλέον, προσφέρουμε προγράμματα εγγύησης επιστροφής χρημάτων εξωσωματικής γονιμοποίησης στα οποία συμπεριλαμβάνουμε τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο (PGT-A). Αυτή είναι η πιο προηγμένη μέθοδος PGS στην οποία τα έμβρυα ελέγχονται διεξοδικά για μωσαϊκισμό και ανωμαλίες DNA που μπορούν να προκαλέσουν αποβολές και αποτυχίες εμφύτευσης. Έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας κατά τουλάχιστον 20%.

Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται υπέρηχοι και έξοδα εξετάσεων αίματος στην κλινική του εξωτερικού
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 38 ετών
Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Μεγάλη Βρετανία
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης
Περιλαμβάνονται όλες οι κρυομεταφορές εμβρύων
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνεται καλλιέργεια βλαστοκύστεων
Περιλαμβάνονται όλοι οι υπέρηχοι και τα έξοδα των εξετάσεων αίματος
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 38 ετών
 
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση στο εξωτερικό
50% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής
50% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται υπέρηχοι και έξοδα εξετάσεων αίματος στην κλινική του εξωτερικού
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 40 ετών
Ολοκληρωμένη και συνδυαστική εξωσωματική γονιμοποίηση στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Πρώτος κύκλος με δικά της ωάρια + PGT-A
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται υπέρηχοι και έξοδα εξετάσεων αίματος στην κλινική του εξωτερικού
Δεύτερος και τρίτος κύκλος με δωρεά ωαρίων
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 43 ετών
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής (τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας)
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται υπέρηχοι και έξοδα εξετάσεων αίματος στην κλινική του εξωτερικού
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 52 ετών
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων και σπέρματος στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής (τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας)
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται υπέρηχοι και έξοδα εξετάσεων αίματος στην κλινική του εξωτερικού
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 52 ετών
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση στο εξωτερικό με Δωρεά Εμβρύων
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματική γονιμοποίησης με Δωρεά Εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται υπέρηχοι και έξοδα εξετάσεων αίματος στην κλινική του εξωτερικού
All scans and blood test costs at the clinic abroad included
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 52 ετών
 
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση+προγεννητικός έλεγχος στο εξωτερικό
100% Επιστροφή χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής (τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας)
Κόστος του προγεννητικού ελέγχου περιλαμβάνεται
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται υπέρηχοι και έξοδα εξετάσεων αίματος στην κλινική του εξωτερικού
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 52 ετών
Ολοκληρωμένη εξωσωματική γονιμοποίηση+προγεννητικός έλεγχος στο εξωτερικό με 100% εγγύησης επιστροφής χρημάτων
Άνευ χρονικού περιορισμού
Μέχρι 3 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Απεριόριστη μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων
Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της φαρμακευτικής αγωγής (τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας)
Κόστος του προγεννητικού ελέγχου περιλαμβάνεται
100% επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοκετός
Χωρίς έξοδα εφαρμογής ή περιττές δοκιμές
Περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες ΙCSI, PISCI, MACS, βλαστοκύστης
Περιλαμβάνονται υπέρηχοι και έξοδα εξετάσεων αίματος στην κλινική του εξωτερικού
Διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης
Διατίθεται σε ασθενείς κάτω των 52 ετών
Το Ultimate Live Birth Πρόγραμμα

3 στάδια εξωσωματικής γονιμοποίησης
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης με ωάρια της ασθενούς
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης με Δωρεά Ωαρίων
Τρίτο στάδιο περιλαμβάνει εξωσωματική με παρένθετη μητέρα
Όλες οι κρυομεταφορές των εμβρύων περιλαμβάνονται σε όλα τα στάδια
Απεριόριστοι κύκλοι με την παρένθετη μέχρι να επιτύχουμε ζωντανή γέννηση
Περιλαμβάνονται όλα τα νομικά, διοικητικά, ιατρικά και έξοδα διαβίωσης της παρένθετης

Λάβετε συμβουλές από τους ειδικούς μας για τις επιλογές εξωσωματικής γονιμοποίησης στο εξωτερικό.

Κλείστε δωρεάν συμβουλευτική

Ρωτήστε τους ειδικούς μας οτιδήποτε σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Γνωρίστε την Ομάδα μας
Συμβουλευτείτε από τους ειδικούς σχετικά με τις επιλογές εξωσωματικής γονιμοποίησης στο εξωτερικό. Κλείστε τώρα δωρεάν συμβουλευτική.
Μάθετε τα πάντα για την εξωσωματική γονιμοποίηση στο εξωτερικό - Τιμές, ποσοστά επιτυχίας, ποιοτικά πρότυπα και περισσότερα Ενημερωθείτε για τα προγράμματα επιστροφής χρημάτων 100% - Ποιος τα προσφέρει και πώς λειτουργούν Ρωτήστε τους ειδικούς μας τα πάντα σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση