Αρχική » Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτοί οι όροι χρήσης (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό) σας λένε τους όρους χρήσης με τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση των ιστότοπων μας https://rediaivf.com (ο ιστότοπός μας). Use of our site includes accessing, browsing, or registering to use our site.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, καθώς αυτοί θα ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτού για μελλοντική αναφορά.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Αυτοί οι όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς:

  • Η Πολιτική Απορρήτου μας rediaivf.com/privacy-policy, η οποία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε από εσάς είναι ακριβή.
  • Η πολιτική μας για τα cookie rediaivf.com/cookie-policy, η οποία καθορίζει πληροφορίες σχετικά με τα cookie στον ιστότοπό μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣ

https://rediaivf.com είναι ένας ιστότοπος που διαχειρίζεται η Redia Ltd («Εμείς»). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 10220747 και έχουμε την έδρα μας στη Redia Ltd, 120 New Cavendish Street, London, England, W1W 6XX.

Είμαστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα.

Ελέγξτε αυτήν τη σελίδα κατά καιρούς για να λάβετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τον ιστότοπό μας κατά καιρούς και ενδέχεται να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα ή παραλείψεις.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Ο ιστότοπός μας διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι πάντα διαθέσιμος ή χωρίς διακοπές. Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Ενδέχεται να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας χωρίς ειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Είστε υπεύθυνοι για να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν δηλώνουμε ότι το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας ή μέσω αυτού είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο σε άλλες τοποθεσίες. Ενδέχεται να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα του ιστότοπού μας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος που περιγράφεται στον ιστότοπό μας σε οποιοδήποτε άτομο ή γεωγραφική περιοχή ανά πάσα στιγμή. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είμαστε ο κάτοχος ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας σε περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών περιεχομένου στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του περιεχομένου στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια για να το κάνετε από εμάς ή τους αδειούχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζεται να αντιστοιχεί σε συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασίζεστε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν λάβετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου στον ιστότοπό μας.

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν κάνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ

Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια ή από απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την αγγλική νομοθεσία.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρούμε όλους τους όρους, τις εγγυήσεις, τις δηλώσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, είτε ρητή είτε σιωπηρή.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, που προκύπτει από ή σε σχέση με

  • χρήση ή αδυναμία χρήσης του ιστότοπού μας, ή
  • χρήση ή εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό μας.

Εάν είστε επαγγελματίας χρήστης, λάβετε υπόψη ότι συγκεκριμένα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:

  • απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εσόδων ·
  • διακοπή της επιχειρηματικής δράσης
  • απώλεια αναμενόμενων εισπράξεων,
  • απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών, καλή θέληση ή φήμη, ή
  • οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά.

Εάν είστε καταναλωτής, λάβετε υπόψη ότι παρέχουμε τον ιστότοπό μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν σας φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης, διακοπή λειτουργίας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ιό, κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή στη λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται στον ιστότοπό μας. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από εσάς.

Διαφορετικοί περιορισμοί και αποκλεισμοί ευθύνης θα ισχύουν για την ευθύνη που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παροχής οποιωνδήποτε υπηρεσιών από εμάς σε εσάς, οι οποίοι θα καθορίζονται στους Όρους και τις προϋποθέσεις που θα σας σταλούν ξεχωριστά.

ΙΟΙ

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων και της πλατφόρμας υπολογιστών, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση του ιστότοπού μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, logic bombs ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη στον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης ή επίθεσης διανομής άρνησης υπηρεσίας. Παραβιάζοντας αυτήν τη διάταξη, θα διαπράγατε ποινικό αδίκημα βάσει του Νόμου περί Κατάχρησης Υπολογιστών 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παράβαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεται.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή έγκρισης από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.

Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανένα άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο για οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας εκτός από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, επικοινωνήστε με info@redia-ivf.com.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

Εάν είστε καταναλωτής, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι όροι χρήσης, το αντικείμενο και η διαμόρφωσή του, διέπονται από την αγγλική νομοθεσία. Εσείς και οι δύο συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία. Ωστόσο, εάν είστε κάτοικος της Βόρειας Ιρλανδίας, μπορείτε επίσης να ασκήσετε δίκη στη Βόρεια Ιρλανδία και εάν είστε κάτοικος της Σκωτίας, μπορείτε επίσης να ασκήσετε δίκη στη Σκωτία.

Εάν είστε επιχείρηση, αυτοί οι όροι χρήσης, το αντικείμενο και η διαμόρφωσή του (και τυχόν εξωσυμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από την αγγλική νομοθεσία. Και οι δύο συμφωνούμε με την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας ηλεκτρονική επιστολή  info@redia-ivf.com.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.